کلاس شماره قانون روزنامه انتخابات خبر

کلاس: شماره قانون روزنامه انتخابات خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعیین شعبه پرونده حقوق های نجومی / رئیس دادگستری

اسماعیلی در رابطه با آخرین اوضاع پرونده حقوق های نجومی گفت: تعدادی از پرونده حقوق های نجومی به دادگاه ارجاع و تعیین شعبه شده است است. 

تعیین شعبه پرونده حقوق های نجومی / رئیس دادگستری

رئیس دادگستری: تعیین شعبه پرونده حقوق های نجومی

عبارات مهم : ایران

اسماعیلی در رابطه با آخرین اوضاع پرونده حقوق های نجومی گفت: تعدادی از پرونده حقوق های نجومی به دادگاه ارجاع و تعیین شعبه شده است هست.

غلامحسين اسماعيلي مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با میزان درابطه با آخرین اوضاع پرونده حقوق های نجومی اظهارکرد: تعدادی از پرونده ها به دادگاه ارجاع و تعیین شعبه شده است است.

تعیین شعبه پرونده حقوق های نجومی / رئیس دادگستری

وی همچنین گفت: بخشی از پرونده ها به دو شعب از دادگاه خاص پیگیری به جرائم و تخلفات کارکنان دولت ارجاع شده است است.

گفتنی است پیش از این دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست در پرونده های حقوق نجومی خبر داد و اعلام داشت: این پرونده ها جهت پیگیری به دادگاه ارسال خواهد شد. در خصوص پرونده های مرتبط با پزشکان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، ولی در مورد سایر متهمان دریافت حقوق های نجومی مشمول بر مدیران شرکت های بزرگ دولتی، مدیران بیمه ها و بانک ها، کیفرخواست صادر گردیده است و در مورد پرونده های مفتوح گروه اخیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اسماعیلی در رابطه با آخرین اوضاع پرونده حقوق های نجومی گفت: تعدادی از پرونده حقوق های نجومی به دادگاه ارجاع و تعیین شعبه شده است است. 

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | دادگاه | دادگستری | حقوق نجومی | حقوق های نجومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz