کلاس شماره قانون روزنامه انتخابات خبر

کلاس: شماره قانون روزنامه انتخابات خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار پزشکی نوعی داروی فشارخون ریسک سرطان پوست را زیاد کردن می دهد

محققان دریافتند افرادی که حداقل به مدت ۶ سال «هیدروکلروتیازید» مصرف کردند ۲۹ درصد زیاد در معرض مبتلا شدن به سرطان سلول پایه ای قرار دارند. 

نوعی داروی فشارخون ریسک سرطان پوست را زیاد کردن می دهد

نوعی داروی فشارخون ریسک سرطان پوست را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند افرادی که حداقل به مدت ۶ سال «هیدروکلروتیازید» مصرف کردند ۲۹ درصد زیاد در معرض مبتلا شدن به سرطان سلول پایه ای قرار دارند.

به گزارش مهر، محققان دانمارکی عنوان می کنند افرادی که قرص مدّر هیدروکلروتیازید را جهت کنترل و درمان فشارخون اوج مصرف می کنند بیش از سایر افراد در معرض مبتلا شدن به سرطان پوست قرار دارند.

نوعی داروی فشارخون ریسک سرطان پوست را زیاد کردن می دهد

درحالیکه در گذشته مشخص شده است بود دارو هیدروکلروتیازید با زیاد کردن ریسک آفتاب سوختگی ارتباط دارد، مطالعه فعلی نشان می دهد که این دارو احتمال مبتلا شدن بیمار به دو نوع سرطان پوست را زیاد کردن می دهد: سرطان سلول پایه ای و سرطان سلولی فلسی.

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به تجویز هیدروکلروتیازید را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ و همچنین گزارشات مربوط به ثبت سرطان پوست را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ بررسی کردند.

محققان دریافتند افرادی که حداقل به مدت ۶ سال «هیدروکلروتیازید» مصرف کردند ۲۹ درصد زیاد در معرض مبتلا شدن به سرطان سلول پایه ای قرار دارند. 

محققان دانشگاه دانمارک جنوبی دریافتند افرادی که حداقل به مدت ۶ ماه هیدروکلروتیازید مصرف کرده بودند ۲۹ درصد زیاد در معرض مبتلا شدن به سرطان سلول پایه ای و حدوداً چهار برابر زیاد از افراد دیگر مبتلا به سرطان سلولی فلسی شده است بودند.

آنتون پاتگارد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در حال حاضر می دانیم که هیدروکلروتیازید پوست را در برابر اسیب ناشی از اشعه UV خورشید آسیب پذیرتر می کند.»

وی در ادامه تاکید می کند: «ما هنوز پی نبرده ایم که ایا هیدروکلروتیازید موجب زیاد کردن ریسک سرطان پوست غیرملانوما می شود یا نه.»

نوعی داروی فشارخون ریسک سرطان پوست را زیاد کردن می دهد

این مطالعه مشمول بر بیش از ۷۱ هزار فرد مبتلا به سرطان سلول پایه ای، ۸۶۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سلولی فلسی، و گروه کنترل متشکل از بیش از ۳۱۳ هزار نفر از جمعیت دانمارک بود که مبتلا به این امراض نبودند.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | دانمارک | فشارخون | دانمارک | مبتلا شدن | سرطان پوست | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz